สอนเทคนิคการซอยผมแบบต่างๆ

การซอยผมด้วยใบมีด อีกหนึ่งวิธีซอยผมที่ได้รับความนิยมมากในสมัยก่อนเป็นวิธีการซอยผมแบบเก่ากว่าการใช้กรรไกร และ ยังมีเทคนิคในการซอยอีก ที่จได้ผมที่นุ่มสลวยเป็นธรรมชาติ ส่วนมากจะได้ผมที่บางและเบา การซอยด้วยใบมีดอาศัยวิธีการเช่นเดียวกันกับกรรไกร แต่วิธีการซอยและผลที่ออกมาจะไม่เหมือนกัน

สำหรับ วิธีการซอยผมด้วยใบมีดมีหลายขั้นตอนดังนี้ 
1. การถากและตัดผม โดยจะถากผมสูงหรือต่ำ ขึ้นอยู่กับความต้องการผมหนาหรือบางเมื่อถากมาถึงปลายผมตามต้องการให้ออกแรงกด ผมก็จะขาด 
2. การตัดและการดึงเข้าหาตัว โดยกดปลายมีดลงบนเส้นผมออกแรงดึงเข้าหาตัวเล็กน้อยผมจะขาด ผมที่ได้จะมีลักษณะค่อนข้างหนาเพราะ ไม่ได้ถากผม 
3. การตัดและโยกผม โดยวิธีการกดใบมีดไว้ และโยกหรือ เหวี่ยงผมไปให้เคลื่อนใบมีดโกนตามด้วย ผมขาดและการถากจากแรงเหวี่ยง เล็กน้อยผมจะไม่หนาเกินไป ในขณะเดียวกันก็ไม่บางเกินไป

สนใจเรียนตัดแต่งผมชาย สถาบันสอนตัดผมชาย 
ติดต่อ โทรศัพท์ 080-445-6090