รูปแบบของการซอยผมแบบต่างๆ  ช่างตัดผมควรจะมีศิลปะในการมองดูผมของลูกค้าและสามารถออกแบบทรงผมว่าเหมาะที่จะซอยแบบไหน

       หลักการซอยผม เป็นการกำจัดความหนาแน่นของเส้นผม ให้ได้ทรงที่เข้ากับรูปหน้า ในการตัดซอยผม ช่างตัดผมควรจะมีศิลปะในการมองดูผมของลูกค้าและสามารถออกแบบทรงผม การตัดผมซอยผมตามรูปหน้า และ ความแตกต่างของโครงสร้างเส้นผมว่าเหมาะที่จะซอยแบบไหน ในหลักการซอยผม คือ เพื่อกำจัดความหนาแน่นของเส้นผมถ้าหากว่าซอยผมที่แห้ง ควรจะใช้กรรไกรแบบฟันปลา ถ้าหากทรายผมเปียกควรจะใช้กรรไกรตัดผมธรรมดาหรือมีดโกน

รูปแบบของการซอยผมแบบต่างๆ

  1. Slide Cutting คือการตัดโดยใช้ปลายกรรไกรสไลด์ปลายผมให้เรียวแหลม โดยแบ่งการสไลด์ออกเป็น 4 แบบ ดังนี้

            -In Slide Cut ลักษณะการตัดคือการตัดโค้งจากด้านบนลงด้านล่าง แนวนอน

-Out Slide Cut ลักษณะการตัดคือ ตัดโค้งจากด้านบนลงด้านล่าง แนวนอน

-Side Slide Cut ลักษณะการตัดคือ ตัดโค้งสไลด์ออกในแนวตั้งด้านบนลงล่าง

-Reverse Side Slide Cut คือการตัดโค้งสไลด์ออกในแนวตั้งด้านในบนลงล่าง

  • Back Comb Slide Cut เป็นการตัดในลักษณะที่ย้อนลงโคนผม (แบบยีผม)
  • Chop Cutting เป็นการตัดย้อนเข้าช่อผมปลายมุมแหลม (ปลายช้อนส้อม)
  • Flapping Scissors Cutting วิธีการคือ จับกรรไกรด้วยนิ้วชี้และนิ้วนาง ใช้นิ้วนางและนิ้วโป้งควบคุมจังหวะการตัดขึ้นลง โดยการใช้วิธีกางกรรไกรออกเล็กน้อย ตัดแบบการยีผมขึ้นลง ใช้ตัดเพื่อเน้นส่วนโคนผม กลางศีรษะให้ตั้งขึ้นพองทุยขึ้น
  • Thining Cutting คือวิธีการตัดด้วยกรรไกรฟันปลาซอยบาง
  • Blunt Cutting คือการตัดแนวนอนเป็นเส้นตรง
  • Zigzag Blunt Cutting เป็นการตัดปลายให้แหลมด้านเดียว
  • Stroke Disconnection Cutting เป็นการตัดเซาะร่องต่างระดับซึ่งขั้นตอนการตัดซอยทั้งหมดนี้

    ในสมัยก่อนมีคนเคยนิยมใช้มีดโกนในการซอยผม เพราะว่าทรงผมโดยส่วนมากจะเป็นทรงผมที่นุ่มสลวยเป็นธรรมชาติ และหลังจากที่ซอยเส้นผมจะเป็นเส้นตรงที่มีน้ำหนักเส้นผมคมชัดโดยเฉพาะเส้นที่กรอบ  เมื่อความนิยมทรงผมเปลี่ยนไปการใช้กรรไกรจึงเข้ามาแทนที่ใบมีดโกน นับจากนั้นเป็นเวลานานมากที่กรรไกรได้รับความนิยมในการซอยผม และทั่วโลกให้การยอมรับอย่างเต็มที่  แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ากรรไกรจะดีกว่าการใช้มีดโกน แต่เป็นเพราะความนิยมและโลกที่หมุนเวียนไปความคิดของมนุษย์ก็หมุนเวียนตามความนิยมเช่นกัน ในหลักการใช้อุปกรณ์ตัดผม ที่ถูกต้องหรือการปรับแต่งผมที่ถูกต้องสวยงาม สามารถศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมได้จากโรงเรียนสอนตัดผมชายหรือโรงเรียนเสริมสวย ที่เปิดสอนโดยทั่วไปค่ะ