คำแนะนำสอนเสริมสวยก่อนการทำสีผม โดยใช้ครีมนำยาเคมี ที่ควรรู้มีดังนี้

1.  ถ้าหนังศีรษะเป็นแผลหรือถลอกไม่ควรย้อมผมเด็ดขาด

2. แปรง หวี ผ้าคลุม ขวดใส่น้ำยาย้อมผม และ เครื่องมือเครื่องใช้อื่นๆในการย้อมผมจะต้องสะอาด

3. ก่อนย้อมผมไม่ควรแปรงผม

4. ก่อนใช้น้ำยาย้อมผมควรอ่านคำชี้แจงที่ติดมากับกล่องให้เข้าใจ

5. ทดลองย้อมผมสักปอยนึงก่อนเพื่อดูสีและดูความโปร่งของเส้นผม

6. การเลือกสีย้อมผมควรเลือกให้เข้ากับสีผิว

7. ถ้วยหรือภาชนะที่ใส่น้ำยาย้อมผมควรเป็นพลาสติกหรือแก้ว ไม่ควรใช้สแตนเลสหรือเหล็ก

8. น้ำยาเหลือจากการย้อมผมควรทิ้งไป และไม่ควรผสมน้ำยาไว้ก่อนเป็นเวลานาน

9. ควรแนะนำผู้รับบริการแก้ไขผมที่เสียให้ดีเสียก่อนการย้อม

10.  การทดลองย้อมที่ทำมีปฏิกิริยาเป็นผื่นไม่ควรย้อมผมให้กับลูกค้า

11.  การล้างน้ำยาย้อมผมไม่ควรใส่แชมพูชนิดแรงๆหรือชนิดที่เป็นด่าง

12.  ไม่ควรใช้น้ำอุ่นหรือน้ำร้อนเพื่อล้างสีย้อมผม

13.  ป้องกันการปนเปื้อนขณะย้อมผมให้ใช้ผ้าคลุมทับเสื้อผ้าให้เรียบร้อย

14. ระวังอย่าให้น้ำยาย้อมผมเข้าตา

15. การย้อมผมต้องสวมถุงมือทุกครั้ง