ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างของเส้นผม สำหรับช่างเสริมสวยและช่างตัดผมชายที่ควรรู้

     ในวิชาการเสริมสวยหรือตัดผมชายนั้นเป็นวิชาชีพแขนงหนึ่งที่ให้บริการแก่ผู้รับบริการเกี่ยวกับการเปลี่ยนทรงผมหรือการทำผมแบบต่างๆจึงควรต้องมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเส้นผม และโครงสร้างความรู้บางต้นต่างๆที่เกี่ยวกับเส้นผมดังนี้

    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเส้นผม

    เป็นการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของเส้นผมปัญหาของเส้นผมและวิธีการแก้ไขดังนี้โครงสร้างของเส้นผมมีสามส่วนดังนี้

1. โครงสร้างของเส้นผมมี 3 ส่วนดังนี้ 

1.1 คิวติเกิล เป็นส่วนนอกฉันแรกของเส้นผมมีลักษณะเป็นแผ่นใสเรียงซ้อนกันประมาณ 5 – 7

อัน คล้ายเกล็ดปลาชี้ไปทางปลายเส้นผม เป็นส่วนปกป้องเนื้อชั้นในของเส้นผมจากแสงแดดและมลภาวะแวดล้อมต่างๆ

1.2 คอร์แท็กซ์  ชั้นกลางของเส้นผมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของเส้นผม ซึ่งกำหนดความแข็งแรงความยืดหยุ่นของเส้นผม

3.3 เมตุลลา  ชั้นในสุด ประกอบด้วยเซลล์ซึ่งมีลักษณะกลมใส คนที่มีผมบางมากๆอาจจะไม่มีส่วนนี้เลยก็ได้

      อายุของเส้นผมแต่ละเส้นอยู่ระหว่าง 2 – 6 ปี และปกติที่ผมจะร่วงวันละ 60 ถึง 100 เส้น

ผู้หญิงไทยส่วนใหญ่จะมีผมแห้งไม่มีชีวิตชีวา สีผมออกแดง ไม่มีความเหงางาม ดูด้าน และ ถือเอาการบำรุงเส้นผมด้วยการอบน้ำมันหรือครีมหมักเส้นผมนั้นจึงจำเป็นที่สุดในการทำให้เส้นผมดูสุขภาพดีและมีน้ำหนักเส้นผม หรือ ขนที่พลผิวหนังจะเป็นส่วนที่ไม่มีชีวิตอยู่การตัดผมจึงไม่รู้สึกเจ็บส่วนที่อยู่ใต้ผิวหนังจะเป็นเซลล์ที่ยังมีชีวิตโดยมีเส้น ประสาทและเส้นเลือดมาหล่อเลี้ยง.       ส่วนประกอบของเส้นเพราะผมนั้นคือโปรตีนผมแต่ละเส้นจะมีสามชั้นด้วยกันที่ชั้นนอก ชั้นกลางประกอบ ด้วยเม็ดสีที่ทำให้สีผมแตกต่างกันออกไปและชั้นใน สุดจะเป็นแกนกลางของเส้นผมทำให้เส้นผมมีชีวิตเฉพาะตรงส่วนโคน ที่งอกออกมาจากต่อมเล็กๆซึ่งอยู่ใต้หนังศีรษะ ส่วนผมที่พ้นออกมามากเกินไป เป็นส่วนที่ตายทั้งหมดสำหรับความรู้เพิ่งต้นเกี่ยวกับเส้นผม และ การทำผม ตกแต่งทรงผม ช่างทำผม หรือ ช่างเสริมสวยสามารถศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเส้นผม 

ได้จากโรงเรียนสอนตัดผมชายหรือโรงเรียนเสริมสวยค่ะ