การให้สัญญาณมือจากผู้ขับรถยนต์หรือรถโดยสารหรือรถรับจ้างทั่วไปที่ควรรู้

สัญญาณมือจากผู้ขับขี่เป็นสัญญาณที่นับว่ามีความสำคัญสำหรับผู้ขับรถบนท้องถนนโดยเฉพาะบนถนนที่มีการจราจรคับคั่งถนนที่ผ่านแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ตลาดสดหรือตลาดนัดที่มีผู้คนเป็นจำนวนมาก

การให้สัญญาณด้วยมือและแขนของผู้ขับขี่มี 5 แบบดังนี้

  1. สัญญาณลดความเร็วของรถ การปฏิบัติ ให้ผู้ขับขี่ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่แล้วโบกมือขึ้นลงหลายๆครั้ง
  2. สัญญาณหยุดรถ การปฏิบัติให้ผู้ขับขี่ยื่นแขนขวาออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่ แล้วยกแขนขวาท่อนล่างตั้งฉากกับแขนท่อนบนและตั้งฝ่ามือขึ้นค้างไว้
  3. สัญญาณเลี้ยวขวาหรือเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา การปฏิบัติ ให้ผู้ขับขี่ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่
  4. สัญญาณเลี้ยวซ้าย หรือเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้ายการปฏิบัติให้ผู้ขับขี่ยื่นแขนซ้ายตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่และงอข้อมือชูขึ้นโบกไปทางซ้ายหลายครั้ง
  5. สัญญาณให้รถคันอื่นผ่านหรือแซงขึ้นหน้าการปฏิบัติให้ผู้ขับขี่เรื่องแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่ และโบกมือไปทางข้างหน้าหลายๆครั้ง

เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่รถบนถนนสำหรับผู้ขับรถควรใช้สัญญาณมือและสัญญาณไฟของผู้ขับขี่ไปพร้อมกันตัวอย่างเช่นถ้าต้องการเลี้ยวให้ปฏิบัติดังนี้ 1 เลี้ยวขวาให้เปิดไฟเลี้ยวด้านขวาพร้อมกับยื่นแขนขวาตรงออกไปเสมอไหล่ 2 เลี้ยวซ้ายให้เปิดไฟเลี้ยวซ้ายพร้อมกับยื่นแขนซ้ายตรงออกไปนอกรถเสมอไหล่และงอมือชูขึ้นบกไปทางซ้ายหลายๆครั้ง

การให้สัญญาณต้องให้สัญญาณก่อนที่จะเลี้ยวเป็นระยะทางไม่น้อยกว่า 30 เมตรและให้ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถคันอื่นเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า 60 เมตรสำหรับรถ ที่ใช้งานบนท้องถนนเป็นประจำเช่นรถส่งของรถรับจ้างรถโดยสารควรศึกษารายละเอียดการจราจรและสัญญาณมือที่ผู้ขับรถควรปฏิบัติเพื่อ ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและ ทำให้รถคัน ด้านข้างรู้ว่ากำลังจะเลี้ยวหรือตรงหรือไปด้านซ้ายหรือช่องทางเดินรถที่ถูกต้องและช่วยลดการเกิดปัญหาจราจรด้วยตัวเองถ้าหากกรณีไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรหรือไฟแดง และการให้สัญญาณมีต้องให้สัญญาณก่อนที่จะเลี้ยวเป็นระยะทางไม่น้อยกว่า 30 เมตรและให้ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถคันอื่นได้เห็นในระยะไม่น้อยกว่า 60 เมตร