การตัดซอยผมทรงฟาร่าห์ ลักษณะผมยาว แต่ผมด้านหน้าจะสั้นทำให้ดูใบหน้าอ่อนหวานสวยงาม

        อาชีพช่างตัดผม เป็นงานศิลปะที่ต้องใช้ความประณีต อย่างมากอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้คนเข้ามาใช้บริการกับเราให้ได้รับความพึงพอใจ จะให้เปรียบเส้นผมทุกเส้นเปรียบเสมือนอวัยวะอย่างหนึ่งของร่างกายคนเราเมื่อลงกรรไกรตัดออกไปแล้วเราต้องมั่นใจว่าลูกค้าที่มารับบริการต้องได้รับความพึงพอใจตรงกับความต้องการ

ผมทรงฟาร่าห์เป็นลักษณะผมยาว แต่ผมด้านหน้าจะสั้นทำให้ดูใบหน้าอ่อนหวานและสวยงามยิ่งขึ้น เหมาะกับทุกวัย มีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้

            1. การแบ่งผมด้านหน้า ให้แบ่งผมด้านหน้าเป็น 3 ส่วน เช่นเดียวกับผมทรงบ๊อบ

                2. การแบ่งผมด้านข้าง ให้แบ่งผมจากกลางศีรษะของช่อแบ่งผม ด้านหน้าหวีแสกผมมาหาด้านข้างใบหูทั้ง 2 ข้าง

            3. การแบ่งผมด้านหลัง โดยแบ่งผมจากแนวกึ่งกลางศีรษะลงมาหาท้ายทอย ผมด้านหลังจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กัน และแบ่งช่อผมในการซอยแต่ละช่อ ห่างกัน  1 นิ้ว เป็นรูปตัววีคว่ำหรือรูปสามเหลี่ยม

            4. การซอยผมด้านหลัง ให้หาฐานผมบริเวณท้ายทอย หวีผมลงมาแนบท้ายทอยและซอยผมเป็นแนวตรง มีความยาวของผมประมาณ 7 นิ้ว ผมช่อนี้จะเป็นส่วนวัดในการซอยผมช่อต่อไป

            5. การซอยผมด้านหลังช่อต่อไป ให้เท่ากับฐานผมที่ซอยไว้ การซอยผมไม่ต้องยกมือ ซอยผมทุกช่อให้เท่ากันจนหมดผม ด้านหลังวัดความยาวของผมจากแนวกึ่งกลางศีรษะขึ้นซอยผมมีความยาว 5 นิ้ว และยกผมช่อด้านหลังขึ้นโดยยกมือ 180 องศา ทุกช่อจากแนวกึ่งกลางศีรษะ คือ ความยาว 5 นิ้ว ซอยจนหมดผมด้านหลัง

            6. การซอยผมด้านหน้า โดยนำเอาผมช่อด้านหน้า ลงมาแล้วหวีให้แนบหน้าผากหวีหาแนวผม และซอยผมด้านหน้าเช่นเดียวกับการซอยผมหน้าม้า

            7. การซอยผมด้านข้าง โดยแบ่งผมหวีขึ้น ซอยเท่ากับความยาวของด้านหน้า หวียกผมขึ้น 180 องศา ซอยจนหมดช่อผมด้านข้าง ด้านข้างอีกด้านหนี่งก็ซอยผมเช่นเดียวกัน

            8. การตรวจแบบทรงผมฟาร่าห์ เมื่อซอยผมเสร็จแล้ว ต้องทำการตรวจแบบผม โดยฉีดน้ำให้ผมเปียก และหวีผมรวบขึ้นไปหาแนวกึ่งกลาง ตัดผมส่วนที่เกินออก โน้มมือเอาผมส่วนที่ยาวมาหาแนวผมส่วนที่สั้นด้านหน้า และแบ่งผมจากแนวกึ่งกลางหลัง หวีผมโน้มมาเชื่อมโยงด้านข้าง ด้านหลัง  และด้านหน้า

       การตัดแต่งทรงผมอาจถือได้ว่าความสะอาดนั้นเป็นเรื่องของการส่งเสริมฝีมือและชื่อเสียงในการตัดแต่งผม สามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้จากการเรียนเสริมสวย และประกอบอาชีพช่างตัดผม ช่างเสริมสวยที่ พร้อมบริการลูกค้าหลากหลายรูปแบบทรงผมค่ะ 

สนใจเรียนออนไลน์ เรียนเสริมสวยตัดแต่งผมหญิง
ติดต่อ ครูมด โทร 080-445-6090
ID Line : @Baimint หรือคลิ๊กลิ้งค์ http://nav.cx/2oBGPLd
Facebook : https://www.facebook.com/bsastudiosalon/

ดูเว็ปไซต์เพิ่มเติมที่ https://xn--q3cqbcbc3avc2hg4ke.com/