การตัดซอยผมชายอย่างมาตรฐาน

ในการซอยผมนั้น ช่างตัดผมจะซอยผมออก มากน้อยเพียงใด จะขึ้นอยู่กับทรงผมที่ตกแต่งให้เป็นรูปทรงตามแต่ละแบบของลูกค้าแต่ละคน สำหรับการตัดซอยผมด้านหน้าจะมี 2 แบบก็คือ การตัดซอยผมแบบปัดข้าง หรือ ผมหน้าปัดโดยมีวิธีการ การซอยผมด้านหน้าจะซอยได้หลายรูปแบบ อาจเปลี่ยนแปลงตามแฟชั่นหรือความนิยมของในแต่ละยุคสมัย  แต่ในบางครั้งผมด้านหน้าอาจจะมาในรูปของความยาวเท่ากับด้านข้างเรียนเสริมสวย ทั้งข้างซ้ายและข้างขวาก็ได้ หรือ จะเป็นผมซอยทรงบ๊อบแสกกลางมีความยาวทั้งข้างซ้ายและข้างขวาเท่ากัน แต่ถ้าหากเป็นผมทรงบ๊อบปลายผมจะมีความยาวเท่ากันทุกเส้นจะให้ยาวหรือสั้นขึ้นอยู่กับฐานที่วางของทรงผมด้วยค่ะ พ.ศ.2565

โทรสอบถามได้ที่  020627711