การซอยผมซิกแซ็กสามารถทำให้ผมบางโดยดูแล้วความยาวไม่สั้น

ที่นิยมคือการซอยซิกแซ็กซึ่งเป็นเทคนิคที่ทำให้ผมนุ่มนวลไม่ต้องใช้มีดโกนซอยอีกครั้งหนึ่งซึ่งทำให้เกิดผลดีและผลดูบางเส้นผมจะพริ้วเป็นธรรมชาติการซอยซิกแซกจะทำให้ผมดูหนาสอนเสริมสวยหรือบางอย่างไรก็ได้หากซิกแซกลึกผมหนาก็จะทำ ให้ผมดูบ้างหากซิกแซกตื้นผมบางก็จะทำให้ผมดูหนาการซอยผมที่เส้นกรอบทำให้ใบหน้าดูไม่แข็งและเป็นธรรมชาติมากขึ้นการซอยผมซิกแซ็กสามารถทำให้ผมบางโดยดูแล้วความยาวไม่สั้นลงและทำให้ผมที่ผิวสวยหวีและจัดรูปทรงได้ง่ายตลอดจนเทคนิคการซอยผมก็ยังเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปเพราะต้องการประเภทนุ่มสลวยเป็นธรรมชาติ

วิธีการซอย 10 สตางค์ต่อไปนี้คือ 1 การจับกรรไกรโดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วนางในการจับกรรไกรนิ้วชี้และนิ้วกลางประคองกรรไกรทำให้การซอยผมได้มั่นคงและไม่พลาด 2 การจับกรรไกรให้จับกรรไกรพริกมือเข้าหาตัวจนนิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านล่าง 3 การคีบตัดผมจะใช้ปลายกรรไกรจรดอยู่บนนิ้วมือซึ่งยังเอียงและความอยู่เสมอประมาณ 45 องศา 4 การตัดผมตามเส้นกรอบหรือตัดผมตามแนวนอนกรรไกรต้องให้อยู่บนนิ้วตลอด 5 การตัดผมเสมอช่อนำให้ตัดผมเสมอช่อนำโดยซิกแซก 1 ครั้งหนึ่งนิ้วและเอียงกรรไกร 45 องศา หรือเลี้ยงจนกว่าจะพ้นความยาวของท่อนำตัดโดยไม่ยกกรรไกรออกจากนิ้วเลื่อนกรรไกรแล้วตัดผมจนหมดถังก็จะทำให้ฟันปลาลึกมากหรือน้อยตามที่ต้องการ 7 ผมที่ถูกรถไว้ไม่ต้องต่อกันทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างเส้นกรอบหรือเส้นจุดไข่ปลากับเส้นตะเข็บจะเห็นว่าผมกลายเป็น 2 ระดับเมื่อแต่งด้วยกรรไกรซิกแซกจะสามารถแก้ไขได้แสดงให้เห็นว่าการตัดเส้นตรงผมเป็นตะเข็บสูงต่ำแตกต่างกันเพราะเส้นตรงจะทำให้เห็นว่าแข็งและจงใจเกินไปเมื่อใช้วิธีซิกแซกด้วยช่วยแล้ว จะดูให้เป็นผิวต่อกันเป็นธรรมชาติมากกว่าแต่จะเห็นได้ว่าเมื่อทำให้ผมบางโดยการใช้กรรไกรฟันปลาตัดแล้วผมด้านในจะเป็นอย่างที่เห็นส่วนผมด้านนอกจะระหองระแหงเมื่อซอยด้วยกรรไกรซิกแซกจะดูเป็นธรรมชาติกว่าค่ะ